[உபுண்டு தமிழகம்][செய்தி] உபுண்டுவுடன் டெல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat May 26 05:27:01 BST 2007


இதையும் வாசிக்கவும்: http://www.ubuntu.com/dell
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070526/26977c61/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list