[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Jun 20 03:57:56 BST 2007


உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்

தேதி: 24 ஜூன் 2007,  ஞாயிறு
வாயில்: #ubuntu-tam
வழங்கி: irc.freenode.net
நேரம்: ஞாயிறு இரவு 8.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070620/8cd91a38/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list