[உபுண்டு தமிழகம்]இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jul 1 04:40:20 BST 2007


உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

தேதி: 01 ஜூலை 2007

வாயில்: #ubuntu-tam

வழங்கி: irc.freenode.net

நேரம்: ஞாயிறு இரவு 8.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070701/5f212905/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list