[உபுண்டு தமிழகம்]IRC உரையாடல் விவரம்

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Mon Jan 22 00:38:28 GMT 2007


வணக்கம்,

நேற்றைய IRC உரையாடற் விவரம் கீழ்காணும் பக்கத்தில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_உரையாடற்_தொகுப்பு/21_ஜனவரி_2007

நன்றி:-)
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list