[உபுண்டு தமிழகம்]21 ம் தேதி அமர்வு சம்பந்தமாக

Manickkavasakam RR manikk.h at gmail.com
Fri Jan 19 13:21:16 GMT 2007


21 ம் தேதி அமர்வு இருக்கிறதா? இருக்கிறதென்றால் எங்கே ? எப்போது?

- மாணிக்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070119/76450cca/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list