[உபுண்டு தமிழகம்]Fwd: உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

Shankar Ganesh techgurushankar at gmail.com
Sat Feb 10 15:22:59 GMT 2007


[உபுண்டு தமிழகம்]
உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

தேதி:       11 பிப்ரவரி 2007, ஞாயிறு

நேரம்:     இந்திய நேரம் இரவு 8.00 - 9.00 மணி


அன்புடன்,
ஷங்கர் கணேஷ்.

http://shankarthetechie.blogspot.com

-- 
http://shankarthetechie.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070210/956c895b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list