[உபுண்டு தமிழகம்]இன்று புதுவை வலைப் பதிவர் பட்டறை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Sun Dec 9 10:12:04 GMT 2007


On Dec 9, 2007 9:30 AM, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com> wrote:

> http://puduvaibloggers.blogspot.com/
>
>
http://news.tamilveli.com/


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071209/9b08de50/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list