[உபுண்டு தமிழகம்]இன்று புதுவை வலைப் பதிவர் பட்டறை

senthil raja senthil.nkkl at gmail.com
Mon Dec 10 15:43:52 GMT 2007


Extremely happy to see the news from Hindu..  The program shedule of the
event is also wonderful..

On Dec 9, 2007 9:30 AM, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com> wrote:

> http://puduvaibloggers.blogspot.com/
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071210/04c40e4c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list