[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு கேள்விகள்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Apr 26 20:35:31 BST 2007


On 4/26/07, Rathan Raja Rajendren <rathan.ram at gmail.com> wrote:
>
> Ubundu kuzhu,
>
> I tried whatever was mentioned in that article. But I got the attached
> error message.
> The version which I have is Edgy Eft (6.01). I am sending this email from
> ubundu :)ரத்தன், இது  உங்க  Wireless n/w னால... இதுக்கு ஒரு வழு கூட பதிவு
செஞ்சிருக்காங்க!

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/sudo/+bug/76639

நல்லது,  இதை  சினாப் டிக் பேக்கேஜ் மானேஜர் மூலமாவோ அல்லது Add/ Remove
Application மூலமாகவோ முயற்சி செய்து பார்த்தீங்களா!

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070427/16a2bf9d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list