[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழாக்கத் தேவைகள்??

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 21 06:50:28 BST 2007


வணக்கம்,

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/தமிழ்!_தமிழ்!_தமிழ்!

வாசித்து விட்டு தங்கள் கருத்துக்களை  அறியத் தரவும்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070421/bf09ed9b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list