[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]கான்வர்சேஷன் - ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 21 06:08:34 BST 2007


On 4/20/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> இன்று காலை தவறுதலாக விசைகளை அழுத்தியதில் அறியக் கிடைத்தது...
>
> http://ubuntuforums.org/g/images/150685/large/1_konversation.png
>
> கான்கொயரர் சாளரத்திற்குள் சாளரங்கள்...
>
> View  --> Split View..
>
> மற்ற உலாவிகளில்??

பயர்பாக்சுக்கு இவற்றைப் பாருங்கள் :

http://blog.codedread.com/archives/2007/03/10/split-view-in-firefox/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3275
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4287

நான் இனிமேலதான் போட்டுப் பார்கனும்.

~சேது

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070421/c1944d76/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list