[உபுண்டு தமிழகம்]ஆவணமாக்கத்தில் உள்ள சிக்கல்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 14 08:46:20 BST 2007


On 4/14/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> அவருக்கு கணினி குறித்தோ குறிப்பாக நிரலாக்கம் குறித்தோ சொல்லித்தர
> வேண்டிய அவசியம் என்ன?
>

அனுபவத்துல ஆங்கிலம் தெரியலையேன்னு தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவங்களை பார்த்ததன்
விளைவால் தோன்றியதாக இருக்கலாம்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070414/726c0d52/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list