[உபுண்டு தமிழகம்]ஆவணமாக்கத்தில் உள்ள சிக்கல்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 14 08:43:54 BST 2007


>
> Has anyone devised coding standards for programming in Tamil?  If none
> exist, then please do discuss about having one in the light of what
> should be possible with Unicde.  It would be a long and arduous task
> but a necessary one to maintain the glory and traditions of Tamil.
>

இது விஷயமாக பங்களூரில் ஒருவர் ஹிந்தியில் கட்டளைகளை செய்தது தெரிய வந்தது.
மார் for kill etc., Ness டெக்னாலஜில பணிபுரிபவர்...

இப்போதைக்கு கவனம் தர வேண்டிய விஷயமாக இதை நினைக்கவில்லை. ஆனால் நினைவில்
இருக்கிறது.

மேலும் கணினியில் ஒரு தமிழ் மொழி இருக்கிறது. verizon நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்
ஒருவரும் மேலும் சிலரும் செய்ததாக ஞாபகம். இதைப் பற்றிய விவரம் முன்பு
tamilnation.org ல் பார்த்த ஞாபகம்.

மேலும் இவை  எல்லாம் நல்லதுதான்.  செந்தமிழ் மாதிரி பூரணத்துவத்தை நோக்கி போற
சமாச்சாரமா தோணிச்சு. கொஞ்சம் நடைமுறையையும் கருத்தில் கொண்டு எதிர்காலத்துல
யோசிக்கலாம்னு விட்டாச்சு. பார்க்கலாம் காலம் பதில் சொல்ல வேண்டும்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070414/98e7dd05/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list