[உபுண்டு தமிழகம்]ஆவணமாக்கத்தில் உள்ள சிக்கல்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Apr 13 04:41:09 BST 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு கையேட்டினை ஆவணமாக்க முயற்சி மேற்கொண்டு கிட்டத் தட்ட நாற்பது
பக்கங்கள் நிறைவுற்றது.  இதில் இடைமுகப்பில் பயன்படுத்தப் படுகிற பொதுவான
சொற்கள் (File, Application, Edit, Delete, Trash முதலியன) மாறி மாறி
பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன. இது உதவிக் கையேடுகளை எழுதுவதில் சிக்கலை
ஏற்படுத்துகிறது.

தரமான தமிழாக்கத்திற்கு இதை தடையாகக் கருதுகிறோம். உதாரணத்திற்கு, gimp
செயலியைத் துவக்க Application --> Graphics --> GIMP... தேர்வு செய்யவும்
என்பதை  தமிழ் இடைமுகப்பில் எழுதுவதென்றால், பைஸ்டியில் நிரல்கள் -- > வரைகலை
--> GIMP... இது வரும் வெளியீட்டுகளில் ஆங்கிலத்தில் மாறாது என்பதற்கு அதிக
உத்தரவாதம் உண்டு. ஆனால்  தமிழில் ?  எழுத்துப் பிழைகளும் இருக்கின்றன...

இதைக் களைவது எப்படி?  நேரடி பொறுப்பாளராக இருக்கிற காரணத்தால், கே
பணிச்சூழலில் இதனைக் களையலாம். அதுவும் கிட்டத்தட்ட மறு தமிழாக்கம் எனத்தான்
சொல்ல வேண்டும்.... மற்றவையில்? பரிந்துரைகள் தரவும்...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070413/9e2f405d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list