[உபுண்டு தமிழகம்]பேச்சாளரா தாங்கள்?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Apr 10 16:39:55 BST 2007


வணக்கம்,

தமிழில்  மொழிபெயர்க்கிறோம், தொழில் நுட்பம் தமிழில் சாமான்ய மக்களுக்கும்
கிடைக்க வேண்டும்  என ஆசைப் படுகிறோம். இவற்றைப்  பற்றி மேடையில் முழக்கங்கள்
ஏனோ குறைவாகவே உள்ளன. இல்லவே இல்லையோ?

உபுண்டு, கட்டற்ற மென்பொருட்கள் குறித்து  பேசும் ஆற்றல்  (கூடுமானவரையில்
தமிழில்) உங்களுக்கு இருந்தால் தெரியப் படுத்துங்கள். ஒவ்வொரு  லோகோ
குழுவிலிருந்தும் குறைந்தது மூன்று  பேச்சாளர்களாவது  வரவேற்கப்  படுகிறார்கள்.

நன்றி...
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070410/184d9bf0/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list