boinc dependencies

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Thu May 21 13:30:10 UTC 2009


hi all

If running boinc with climateprediction.net an an ubuntu 8.04 server  
with amd64 kernel, the jobs from climateprediction.net fail. what  
happens, is that they are 32bit binaries written in c++, so they need  
lib32stdc++6. It took me some time to find out why, since the error  
messages are quite nonsense.

Should lib32stdc++6 be added as a 'recommended' package to boinc?

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685 / 98013356
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the ubuntu-server mailing list