[Bug 274012] [NEW] postfix install ubuntu server edition fails because of dependencies

Wim Feijen wim at go2people.com
Wed Sep 24 16:11:40 BST 2008


Public bug reported:

Binary package hint: postfix

Here is the output. I hope you can translate the few Dutch words in
between. :)

Description:  Ubuntu 8.04.1
Release:    8.04

postfix:
 Geïnstalleerd: (geen)
 Kandidaat: 2.5.1-2ubuntu1.2
 Versietabel:
   2.5.1-2ubuntu1.2 0
    500 ftp://ftp.stratoserver.net hardy-security/main Packages
   2.5.1-2ubuntu1.1 0
    500 ftp://ftp.stratoserver.net hardy-updates/main Packages
   2.5.1-2ubuntu1 0
    500 ftp://ftp.stratoserver.net hardy/main Packages

Output:

root at h1419524:~# sudo apt-get install postfix
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd    
Reading state information... Klaar
Voorgestelde pakketten:
 postfix-cdb postfix-ldap postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql resolvconf
De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
 exim4-base exim4-config exim4-daemon-light
De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:
 postfix
0 pakketten opgewaardeerd, 1 pakketten nieuw geïnstalleerd, 3 te verwijderen en 
Er moeten 0B/1160kB aan archieven opgehaald worden.
After this operation, 922kB disk space will be freed.
Wilt u doorgaan [J/n]? J
Voorconfigureren van pakketten...
dpkg: exim4-base: vereistenproblemen, maar wordt op verzoek toch verwijderd:
 exim4-daemon-light is afhankelijk van exim4-base (>= 4.69).
(Database inlezen ... 18168 bestanden en mappen geïnstalleerd.)
exim4-base wordt verwijderd ...
 * Stopping MTA    
/sbin/start-stop-daemon: warning: failed to kill 5125: No such process
invoke-rc.d: initscript exim4, action "stop" failed.
dpkg: fout bij afhandelen van exim4-base (--remove):
 subproces post-removal script gaf een foutwaarde 3 terug
exim4-config wordt verwijderd ...
dpkg: exim4-daemon-light: vereistenproblemen, maar wordt op verzoek toch verwijd
 sensible-mda is afhankelijk van sendmail-bin | mail-transport-agent; maar:
 Pakket `sendmail-bin' is niet geïnstalleerd.
 Pakket `mail-transport-agent' is niet geïnstalleerd.
  Pakket exim4-daemon-light dat voorziet in mail-transport-agent zal verwijderd
 mailx is afhankelijk van exim4 | mail-transport-agent; maar:
 Pakket `exim4' is niet geïnstalleerd.
 Pakket `mail-transport-agent' is niet geïnstalleerd.
  Pakket exim4-daemon-light dat voorziet in mail-transport-agent zal verwijderd
exim4-daemon-light wordt verwijderd ...
 * Stopping MTA    
/sbin/start-stop-daemon: warning: failed to kill 5125: No such process
invoke-rc.d: initscript exim4, action "stop" failed.
dpkg: fout bij afhandelen van exim4-daemon-light (--remove):
 subproces pre-removal script gaf een foutwaarde 3 terug
Fouten gevonden tijdens behandelen van:
 exim4-base
 exim4-daemon-light
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

** Affects: postfix (Ubuntu)
   Importance: Undecided
     Status: New

-- 
postfix install ubuntu server edition fails because of dependencies
https://bugs.launchpad.net/bugs/274012
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Server Team, which is subscribed to postfix in ubuntu.More information about the Ubuntu-server-bugs mailing list