Föreningen Ubuntu Sverige

Peter Forsberg p.forsberg1 at comhem.se
Mon Aug 20 06:23:08 BST 2007


Hej!
Föreningen Ubuntu Sverige sjösattes igår den 19.augusti 2007 med den
första konstituerande årsmöte.Handlingarna är på väg till Skatteverket
nu.
Alla som vill vara med i föreningen är välkomna på adressen:

http://www.ubuntuforeningen.se

Hälsningar till er alla !

Peter Forsberg
( Little John )
Ordförande interimsstyrelse

More information about the ubuntu-se mailing list