Fellesaktiviteter rundt Ubuntu 9.10 lanseringen + FSCONSh

Rubén Romero y Cordero huayra at ubuntu.com
Wed Sep 16 23:08:28 BST 2009


Hei!

I forbindelse med Ubuntu 9.10 lanseringen vil jeg gjerne at vi, på nordisk
plan, tenker på følgende:

1. Samkjøre vår marketing av de forskjellige arrangementene i alle de
nordiske landene (Ubuntu Release Parties er jo fine arenaer for å få andre
arrangementer i fokus være seg Ubuntu Open Week, Ubuntu Global Jams eller
konferanser som FSCONS).

2. Planlegger og gjennomfører en aktivitet som kan "gjenkjennes" overalt i
Norden (Posters, website buttons) som relateres med lanseringen av Karmic
(jeg melder meg som første mann for å være med på dette)

3. Ser mulighetene til å ha en Ubuntu Nordic møte under FSCONS (13.-15.
november i Gøteborg) og til og med se på muligheten for å være en
coorganizer og bl.a. hjelpe: http://fscons.org/helping

4. Planlegger en agenda for Ubuntu Nordic frem til Ubuntu 11.XX innenfor
flere områder (hvordan få flere bidragere til ubuntu, eventer, marketing,
best practices)

Ubuntu Danmark, Norge og Sverige har lenge snakket om de 2 siste punktene og
tatt kontakt med noen av folka bak FSCONS og de er positive til dette. Det
er under 2 måneder til konferansen er et faktum så vi burde handle raskt om
vi skal få dette til.

Hvordan er interessen for folk rundt omkring for å gjennomføre noen av disse
punkter? Foreslo gjerne flere også :) !!

Ser frem til en handlingsrettet nordisk samarbeid for de nærmeste månedene
inennfor vår kjøre Ubuntu Community.

Med vennlig hilsen,

Rubén Romero
Contact Member for Ubuntu Norge

https://launchpad.net/~huayra
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nordic/attachments/20090917/6e85cf61/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-nordic mailing list