Fellesaktiviteter rundt Ubuntu 9.10 lanseringen + FSCONSh

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Thu Sep 17 08:32:42 BST 2009


2009/9/17 Rubén Romero y Cordero <huayra at ubuntu.com>:
> Hei!
>
> I forbindelse med Ubuntu 9.10 lanseringen vil jeg gjerne at vi, på nordisk
> plan, tenker på følgende:
>
> 1. Samkjøre vår marketing av de forskjellige arrangementene i alle de
> nordiske landene (Ubuntu Release Parties er jo fine arenaer for å få andre
> arrangementer i fokus være seg Ubuntu Open Week, Ubuntu Global Jams eller
> konferanser som FSCONS).
>
> 2. Planlegger og gjennomfører en aktivitet som kan "gjenkjennes" overalt i
> Norden (Posters, website buttons) som relateres med lanseringen av Karmic
> (jeg melder meg som første mann for å være med på dette)
>
> 3. Ser mulighetene til å ha en Ubuntu Nordic møte under FSCONS (13.-15.
> november i Gøteborg) og til og med se på muligheten for å være en
> coorganizer og bl.a. hjelpe: http://fscons.org/helping

Ups... Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har bemærket det før, men det er
samme weekend som ubuntu-dk afholder 9.10 release party. Selvom jeg
gerne ville så kommer jeg nok ikke til Gøteborg den weekend :(
Jeg ved dog ikke med de andre fra Danmark som har snakket om at tage med.

>
> 4. Planlegger en agenda for Ubuntu Nordic frem til Ubuntu 11.XX innenfor
> flere områder (hvordan få flere bidragere til ubuntu, eventer, marketing,
> best practices)

Det lyder som en rigtig god ide. Langsigtet planlægning har ikke
rigtig været vores styrke i ubuntu-dk. Udover at vi har været timeligt
sikre på at vi gerne ville afholde en release party hvert halve år, så
har vi ikke rigtig haft nogen langsigtet planlægning / strategi.

> Ubuntu Danmark, Norge og Sverige har lenge snakket om de 2 siste punktene og
> tatt kontakt med noen av folka bak FSCONS og de er positive til dette. Det
> er under 2 måneder til konferansen er et faktum så vi burde handle raskt om
> vi skal få dette til.
>
> Hvordan er interessen for folk rundt omkring for å gjennomføre noen av disse
> punkter? Foreslo gjerne flere også :) !!
>
> Ser frem til en handlingsrettet nordisk samarbeid for de nærmeste månedene
> inennfor vår kjøre Ubuntu Community.
>
> Med vennlig hilsen,
>
> Rubén Romero
> Contact Member for Ubuntu Norge
>
> https://launchpad.net/~huayra
>
> --
> Ubuntu-nordic mailing list
> Ubuntu-nordic at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nordic
>
>

Mvh.
SørenMore information about the Ubuntu-nordic mailing list