Onderwerp : Systeemherstel?

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Do Sep 18 21:33:20 BST 2008


Martijn van de Streek wrote:
> On Thu, 18 Sep 2008, Henk Schilperoort wrote:
> 
>> Bestaat er in UBUNTU zoiets als wat bij Windows systeemherstel is?
> 
> Wat doet Windows systeemherstel precies? Zet die een volledige verse
> installatie over je oude heen?
> 
Ik geloof dat het om de zoveel tijd 'herstelpunten' aanmaakt. Hier kan je dan naar terugkeren. Ik
denk ook dat het vooral over registry-dingen opslaan gaat.

Misschien een belangrijkere vraag: waarvoor heb je het juist nodig?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080918/dba6a6e6/attachment.pgp