Onderwerp : Systeemherstel?

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Sep 18 20:59:06 BST 2008


On Thu, 18 Sep 2008, Henk Schilperoort wrote:

> Bestaat er in UBUNTU zoiets als wat bij Windows systeemherstel is?

Wat doet Windows systeemherstel precies? Zet die een volledige verse
installatie over je oude heen?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080918/cf62862d/attachment.pgp