Onderwerp : accentenprobleem onder Ubuntu

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Sep 16 12:54:38 BST 2008


On Tue, 16 Sep 2008, Y P wrote:

> op kersverse Ubuntu PC heb ik alle accenten behalve het circonflexe die ik
> wel degelijk voor het Frans nodig heb ?
> 
> Dus bijv. wel
> météo, père, frère, où, hameçons, 
> maar geen kerst (Noel), geen blik of doos (boite);
> als ik het typ typt het: Nol en bote

Check je toetsenbordindeling (Systeem -> Voorkeuren -> Toetsenbord),
daar staat een plaatje (je kunt het ahgi ook opslaan) met waar welke
toetsen zitten.

En anders is Engels de enige optie :P

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080916/4a51c109/attachment.pgp