Onderwerp : help

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Sep 15 12:20:43 BST 2008


On Mon, 15 Sep 2008, bodhi wrote:

> Hallo, het is mij tot op heden niet gelukt Youtube videoś te bekijken,
> onlene.
> 
> Flashplugin werkt, alles geprobeerd: niets lukt.

 * Welke versie van Ubuntu gebruik je?
 * Wat heb je allemaal al geprobeerd?
 * Wat gaat er precies mis? Krijg je een melding?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080915/3667ca93/attachment.pgp