Onderwerp : Fujutsi Siemens Amilo Li 1705 met Ubuntu 8.04

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Okt 14 19:05:18 BST 2008


On Tue, 14 Oct 2008, sintsixtus wrote:

> Ik heb een siemens A1655 en kan ergens met een driver van ATI en een 
> applicatie mooi scherm1 en schemr2 zetten als
> - een kopie van mekaar
> - naast mekaar etc met verschillende groottes.
> 
> Het pakket is fglrx-control  en bevat een applicatie die ik onder root 

Uhr.. ATI-kaarten werken zonder die driver over 't algemeen beter
(behalve op 3D-gebied misschien).

Systeem -> Voorkeuren -> Schermresolutie, daar kun je alles instellen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20081014/aa489055/attachment.pgp