Onderwerp : internettoegang beperken

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Mrt 26 05:51:02 GMT 2008


On Tue, 25 Mar 2008, tikkel wrote:

> Ik heb een vraagje aangaande het beperken van internettoegang voor de kids 
> (na zessen is het huiswerktijd en gaat de toegang tot internet uit).
> Ik heb begrepen dat zoiets gedaan moet worden door in het bestand 
> /etc/security/time.conf een regel te zetten
> die dat voor mij regelt.
> de vraag is eigenlijk welke service de internettoegang regelt. Of wellicht 
> is er nog een betere(makkelijker) mogenlijkheid om dit te regelen.

Er zijn veel programma's die content filteren (dansguardian o.a.).. maar
ik kan er zo snel geen vinden die dat op basis van tijd kan.

Het is mogelijk, maar dan moet je een paar scripts schrijven, en ze in
"cron" zetten (cron voert programma's uit op gezette tijden).

Het belangrijkste om hier voor te weten:
Hebben de kinderen eigen useraccounts? Hele eigen PC's?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080326/d6b21401/attachment.pgp