Onderwerp : internettoegang beperken

Auteur : tikkel
E-mail : co_ti op hotmail.com
Datum : Di Mrt 25 22:10:04 GMT 2008


> Hallo lijst,
>
> Ik heb een vraagje aangaande het beperken van internettoegang voor de 
> kids (na zessen is het huiswerktijd en gaat de toegang tot internet uit).
> Ik heb begrepen dat zoiets gedaan moet worden door in het bestand 
> /etc/security/time.conf een regel te zetten
> die dat voor mij regelt.
> de vraag is eigenlijk welke service de internettoegang regelt. Of 
> wellicht is er nog een betere(makkelijker) mogenlijkheid om dit te 
> regelen.
>
> dank bij voorbaat,
Tim
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: co_ti.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 102 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080325/3a44e6c4/attachment.vcf