Onderwerp : menubalk

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Mrt 13 20:17:14 GMT 2008


On Thu, 13 Mar 2008, Johan Bruynooge wrote:

> Ik heb diverse mogelijkheden bekeken, maar dit schijnt niet mogelijk te
> zijn.

Wat is niet mogelijk? Als je nou nog een beetje van de originele tekst
in je antwoorden zou meenemen, zouden anderen kunnen bijspringen met
meer hulp :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080313/7b8b8a8c/attachment.pgp