Onderwerp : desktop

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Mrt 6 09:20:03 GMT 2008


On Thu, 06 Mar 2008, jan van rijssen wrote:

> ik ben een beginnend ubuntu 7.10 gebruiker en wil de desktop van kleur
> veranderen, maar ik weet niet hoe.

In het menu:
Systeem -> Voorkeuren -> Uiterlijk

> wie weet hier alles van??

Wij ;)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080306/f8fabef5/attachment.pgp