Onderwerp : Ati en nvidia ubuntu hardy

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Jun 10 21:09:40 BST 2008


On Tue, 10 Jun 2008, Vincent wrote:

> Probeer eens Alt+F2 te toetsen en dan "gksudo displayconfig-gtk" uit te
> voeren.

Die snapt geen multi-monitor setups, en als die dat al snapt, dan snapt
het ZEKER geen multi-videokaart setups...

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080610/5538c3dd/attachment.pgp