Onderwerp : Vrage van een volstrekte Novice

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Jul 14 20:11:14 BST 2008


On Mon, 14 Jul 2008, Hans Beenakker wrote:

> Werkt het ook met de Intel Quad 6700 e.d. processoren en ondersteunt het ook
> 4 gig intern geheugen gebruik?

Ja hoor, dat werkt allemaal perfect.

En je kunt nog kiezen ook. Zowel de 32-bits als de 64-bits versie moeten
daarop gewoon werken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080714/9127f1d6/attachment.pgp