Onderwerp : verwijzing naar niet bestaand bestand in toepassing ĘkantoorĘ

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 25 06:44:46 GMT 2008


On Sun, 24 Feb 2008, Kurt De Smet wrote:

> /usr/share/applications en daar uw <programma>.desktop 
> verwijderen/kopieren (copy dan kan je het later nog terugzetten)
> 
> Wel zo doe ik het toch , ik weet niet hoe Johan het gedaan heeft.

Nooit zo doen.
Gewoon rechtsklikken op de menubalk en "Menu's bewerken" klikken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080225/6f23351b/attachment.pgp