Onderwerp : Installeren PRINTER

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Feb 9 16:06:33 GMT 2008


On Sat, 09 Feb 2008, Eric Bosma wrote:

> Ik probeer nu al een tijdje om een printer te installeren maar steeds
> wordt hetzelfde gevraagd 

- Wat voor 'n printer heb je?
- Hoe zit 'ie met je computer verbonden?

En ook belangrijk:
- Waar klik je op, en in welke volgorde, en waarom?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080209/2788a094/attachment.pgp