Onderwerp : hoe activeer ik een webcam

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Sep 27 17:48:42 BST 2007


On Thu, 27 Sep 2007, Gosse Tigchelaar wrote:

> could not connect to video device. (/dev/video0)
> 
> Kan iemand mij vertellen hoe ik dat aanpak?

a) Op zoek gaan naar een driver voor je camera. Daarvoor heb je o.a.
  nodig:
  - Merk en type
  - (als het een USB-camera is):
   * Het "device id", dit kun je vinden door 'lsusb' uit te voeren.
    Als je niet ziet welke regel van je webcam is, trek dan je webcam
    eruit, voer het nog een keer uit, en kijk welke regel verdwenen
    is.

b) Een webcam kopen die WEL ondersteund wordt door linux (daar zijn er
  veel van, jammergenoeg val je met de "grote merken" vaak buiten de
  boot, en is van te voren opzoeken wat werkt de beste oplossing)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070927/8a85d751/attachment.pgp