Onderwerp : grub

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Nov 12 18:33:31 GMT 2007


On Mon, 12 Nov 2007, Peter Klaassen wrote:

> Wat is de reden dat er drie Linux boots in de dual opstart staan (met 3 
> recovery modes erbij)

Dat zijn waarschijnlijk extra "kernels". Bij veel security-gerelateerde
upgrades wordt het versienummer van de kernel veranderd, en komt er een
nieuwe set van normaal/recovery bij, zodat je eventueel terug kunt naar
de oude (met security-hole..) als de nieuwe het niet blijkt te doen.

> Het enige dat ik heb uitgevonden is dat wanneer ik een grafisch probleem heb 
> ik er met de recovery mode en door vervolgens in de terminal 'exit' in te 
> geven wel in de gui kom.

Wanneer heb je een grafisch probleem? :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071112/a3f3e726/attachment.pgp