Onderwerp : afmelden

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Mrt 27 12:45:43 BST 2007


On Tue, 27 Mar 2007, bart kuijer wrote:

> Wilt u zo vriendelijk zijn me af te melden van de ubuntu lijst? Alvast 
> bedankt.

Onder iedere email staat een footer, met een link. Als je die opent in
je webbrowser dan kun je je zelf afmelden.

Je kunt ook in de 'List-Unsubscribe'-header (ook aanwezig in elk
bericht) kijken.

> -- 
> ubuntu-nl mailing list
> ubuntu-nl op lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
> 

-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070327/379c2405/attachment-0001.pgp