Onderwerp : Vertaling gcalctool (was eerst vertaling Tar Applet)

Auteur : Jaap Woldringh
E-mail : jjh.woldringh op planet.nl
Datum : Zo Jun 10 13:05:41 BST 2007


Op zondag 10 juni 2007, schreef Ben Bridts:

> > Ik zie ook dat trigonometric is vertaald met trigonometrisch. Moet zijn
> > goniometrisch. Dat zijn zo van die mooie valkuilen.
>
> Goniometrisch is inderdaad juister. Al mag volgens wikipedia trigonometrie
> ook. Mijn cursus wiskunde heeft het dan weer over trigoniometrie...
> Persoonlijk denk ik dat trigonometrie gewoon een slechte vertaling is and
> dat het (tri)goniometrie moet zijn.
>

Daar ben ik het mee eens, en ik kan dit ook toelichten:

Trigonometrie betekent letterlijk driehoeksmeting. Uit die driehoeksmeting 
zijn de functie sinus(alpha), cos(alpha) en tg(alpha) afkomstig, met de 
nodige beperkingen omdat de hoek alpha nooit kleiner kan zijn dan 0 graden en 
niet groter dan 180 graden, omdat je anders geen driehoek hebt. Zelfs 0 en 
180 graden kunnen (eigenlijk) niet, hoewel je leert dat sin(0) = 0 is.
Tot dusver dus: driehoeksmeting.
Maar men heeft de definities zodanig uitgebreid dat die ook voor andere hoeken 
gelden, en zelfs heeft men de hoeken alpha in het algemeen vervangen door 
rele getallen x (in radialen). En zelfs voor imaginaire getallen (x,y). 
Bereken op een daarvoor geschikte rekenmachine maar eens sin(1+i) en probeer 
het antwoord te begrijpen.
De functies heeft men nu dus de nog niet eens zo algemeen mogelijke naam 
gegeven van goniometrische functies, hoekmeetkundige functies dus. Hoe zou je 
ze anders moeten noemen?

Als je nog een wiskundecursus volgt zou ik zeggen: zwengel een discussie aan 
(in de klas, op college, waar ook) met je wiskundeleraar. Z kan je als 
leerling/student zelf een les een bepaalde kant op sturen.... en de docent 
misschien een prettig gevoel geven dat zijn leerlingen/studenten zijn lessen 
(of: haar) wel leuk vinden.

Jaap of docent hoeft niet noodzakelijk altijd gelijk te hebben :) Zelfs 
Wikipedia niet.

Jaap