Onderwerp : Booleaanse operatoren

Auteur : Jaap Woldringh
E-mail : jjh.woldringh op planet.nl
Datum : Vr Jun 8 16:33:32 BST 2007


Op vrijdag 08 juni 2007, schreef Jaap Woldringh:
> Op vrijdag 08 juni 2007, schreef Jeroen van Splunder:
> > Op vrijdag 08-06-2007 om 14:19 uur [tijdzone +0200], schreef Jaap
> >
> > Woldringh:
> > > Een andere begrijpelijke vertaalfout is de vertaling van de boolese
> > > operatoren (booleaans, boolse, daar is over te discussiėren): die
> > > blijven gewoon AND, NOT, OR, XOR en hier komt ook XNOR voor, een
> > > buitenbeentje.
> >
> > Binas tabel 17b (vijfde druk, de tabel heet 'Fysische informatica')
> > heeft het over INVERTOR, EN, OF, NOF, en NEN. (Binas is een
> > bronnenboekje biologie, natuurkunde en scheikunde voor de bovenbouw van
> > de middelbare school.)
> >
> > -- Jeroen van Splunder
>
> Uit Wikipedia: "Binas (ook wel geschreven als BINAS of BiNaS) is de titel
> van een "Informatieboek havo-vwo voor het onderwijs in de
> natuurwetenschappen".
>
> Onderwerpen worden gegroepeerd onder natuurkunde, scheikunde, biologie en
> een algemene rubriek. De naam "Binas" is dan ook afgeleid van de woorden
> BIologie, NAtuurkunde en Scheikunde. In dit boekje staan vele tabellen met
> scheikundige en natuurkundige constanten. Ook het periodiek systeem der
> elementen en enkele formules voor Wiskunde ontbreken niet".
>
> Ik wil best deze aanwijzingen van Binas accepteren, maar of we veel
> opschieten met INVERTOR in plaats van NOT, betwijfel ik zeer. Helaas is
> Binas volgens de Wikipediatekst niet een bronnenboekje voor Wiskunde. Wie
> van de lezertjes heeft Wiskundeles op de Middelbare school, en kan de
> WISkundedocent vragen hoe hij het noemt? Of nog beter: hoe dit in de
> moderne wiskundeboeken wordt genoemd?  Die volgen over het algemeen een
> door de vereniging van
> wiskundeleraren afgesproken nomenclatuur.
> Als oud-wiskundeleraar (ik ben met pensioen) kan het heel goed zijn dat ik
> van de nieuwste afspraken op dit gebied al lang niet meer op de hoogte ben.
>
> Maar: INVERTOR op een toets? Als dat afgekort wordt tot INV geeft dat weer
> allerlei misverstanden.....  Soms wordt volgens mij ook de tilde gebruikt:
> ~ Zijn er veel mensen die dat dan snappen?
>
> Bedankt overigens voor je reactie :)
>
> Jaap

Ter aanvulling op het bovenstaande: op de website van de Vereniging voor 
Wiskundeleraren gezocht naar de nomenclatuur (woordenlijst), maar op

http://www.nvvw.nl/page.php?id=1850

helaas geen woordenlijst gevonden (misschien niet goed genoeg gezocht) waar 
deze Booleaanse begrippen in voorkomen.

Voor degenen die nog op school zitten zijn de woordenlijsten natuurlijk erg 
interessant, vooral om hun wiskundeleraar mee om de oren te slaan. Gelukkig 
hadden mijn leerlingen vroeger niet deze mogelijkheid...

Mijn opmerkingen over AND en volgende sloegen trouwens op de vertaling met 
And, en verder, en die notatie is zeker niet gebruikelijk. Ook in de 
Binastabel worden alleen hoofdletters gebruikt: EN, OF, NEN (is NIET EN), 
enz.

Jaap