Onderwerp : hardware opvragen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Feb 16 12:54:22 GMT 2007


On Fri, 16 Feb 2007, adrien wrote:

> Apparaatbeheer is mij te cryptisch.
> 
> Wil je weten hoeveel geheugen (Ram) er aanwezig is, hoe doe je dat dan?

Kijk eens in 'gnome-system-monitor' -- die heeft ook grafiekjes enzo

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070216/7cf599ba/attachment.pgp