Onderwerp : Voorstel voor indeling Ubuntu Magazine NL

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Di Feb 13 21:09:49 GMT 2007


On di, 2007-02-13 at 19:57 +0100, Wesley S. wrote:

> Klopt. In het begin enkel digitaal. Als we goede contacten kunnen
> vinden met een drukkerij die ons zou willen sponsoren ofzo, dan zou
> een hardcopy eventueel ook mogelijk zijn... Maar die kans is erg klein
> :)

Waarbij ik nog even duidelijk wil aantekenen dat dit magazine geen
commerciŽle doeleinden mag dienen, dus reclame kan niet. Als het een
commercieel magazine wordt, verliezen we namelijk het recht om de naam
Ubuntu in de titel te gebruiken.
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070213/da806eaa/attachment.pgp