Onderwerp : Voorstel voor indeling Ubuntu Magazine NL

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Di Feb 13 21:48:43 GMT 2007


On di, 2007-02-13 at 22:30 +0100, Jan Claeys wrote:

> Een paar vraagjes die je misschien niet zelf kan beantwoorden:
>    * Is de vermelding van een sponsor "reclame" als het relatief
>     discreet gebeurt?
>    * Is het verkopen van "gedrukte" exemplaren op een beurs of via
>     iets als lulu.com "commercieel", als eventuele winst naar de
>     werking van een LoCoTeam gaat? 

Dat is iets waar nog duidelijkheid over moet komen (Wesley, kun je dit
even meenemen in de vergadering morgen).
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070213/81084d12/attachment-0001.pgp