Onderwerp : Werken met Aegis

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Feb 7 17:29:50 GMT 2007


On Wed, 07 Feb 2007, Vincent wrote:

> Als je aegis typt en dan <tab> drukt vind je misschien iets? Anders zou je
> Clam eens kunnen uitproberen.

dpkg -L <pakketnaam> is dan beter.

En de volledige naam is 'ClamAV'.. dat zoekt preciezer.. en preciezer is
over 't algemeen beter bij dit soort dingen :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070207/db167c65/attachment.pgp