Onderwerp : booten van op diskette

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Feb 3 11:20:42 GMT 2007


On Sat, 03 Feb 2007, FD-Computers wrote:

> Ik weet dat je een debian installatie kan doen door een boot-diskette, 
> maar kan je dit ook ergens met ubuntu?

Nee, maar er is wel een (niet-officiele) manier om de installatie via
het netwerk (PXE) te booten:

http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/dapper/main/daily-installer-i386/current/images/

http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/edgy/main/installer-i386/current/images/

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070203/d0beec45/attachment.pgp