Onderwerp : booten van op diskette

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Za Feb 3 10:52:03 GMT 2007


On za, 2007-02-03 at 11:48 +0100, FD-Computers wrote:

> Ik weet dat je een debian installatie kan doen door een boot-diskette,
> maar kan je dit ook ergens met ubuntu?

Nee.
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070203/257a9f33/attachment.pgp