Onderwerp : printing multiple equal images on 1 A4

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Dec 23 19:05:02 GMT 2007


On Sun, 23 Dec 2007, Peter Klaassen wrote:

> Aangezien F_Spot, Digikam en Gimp geen van allen de mogelijkheid bieden om
> van 1 image meerdere tegelijk op één A4 te printen (b.v. 4 x 10x15 foto's) 
> zonder dat je een nieuwe A4 image moet maken met de 4 foto's erop, vroeg ik 
> me af of er onder Linux wel zo'n utility beschikbaar is?

Installeer 'gnome-photo-printer' eens :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071223/7e5ee163/attachment.pgp