Onderwerp : mount problemen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Dec 7 18:03:35 GMT 2007


On Fri, 07 Dec 2007, frans bos wrote:

> Nog een vraag waar kan ik de UUID vinden? Ik weet dat ze in fstab gezet 
> worden maar in mtab kan ik ze niet vinden.

1) In de device-manager (systeem -> voorkeuren -> hardware-informatie)
2) ls -l /dev/disk/by-uuid

(en nog een paar manieren)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071207/34b8156b/attachment.pgp