Onderwerp : Hoe hpet=disable?

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Aug 9 08:12:12 BST 2007


On Thu, 09 Aug 2007, H. van Dijk wrote:

> Hoe heeft
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/110187
> dat voor elkaar gekregen?

Door de grub commandline aan te passen. In het bootmenu kan dat met 'e',
volg verder de instructies op je scherm.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070809/a96c8c86/attachment.pgp