Onderwerp : Verwisselbare schijven (USB)

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Aug 6 18:00:02 BST 2007


On Mon, 06 Aug 2007, Patrick Dersjant wrote:

> de schijven hoeven vanuit Windows-computers niet benaderd te kunnen
> worden, alleen vanuit Linux. Dus waar kies ik nou het beste voor:
> ext-3, ext-2, reiser, jfs, xfs, ...?

Dan zou ik gewoon ext3 nemen, dat is het meest gebruikte filesystem (dus
de driver is goed; ook is de schrijver ervan een "bekende").

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070806/00bba617/attachment.pgp