Onderwerp : Spellingscontrole Pan

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Do Okt 20 08:19:15 CDT 2005


On do, 2005-10-20 at 14:47 +0200, Jos Herni wrote:
> Pan wordt automatisch voorzien van een actieve spelcontrole. Dank u, 
> heel fijn. Maar hoe zet ik die uit? 

Opnieuw compileren :)

Maar je hebt mazzel, op seveas.ubuntulinux.nl staat een pakketje zonder
spellcheck voor je klaar.
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051020/7224ff51/attachment.pgp