Onderwerp : Spellingscontrole Pan

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Okt 20 07:57:06 CDT 2005


On Thu, 20 Oct 2005, Jos Herni wrote:

> Pan wordt automatisch voorzien van een actieve spelcontrole. Dank u, 
> heel fijn. Maar hoe zet ik die uit? Standaard is de koppeling naar 
> aspell mee gecompileerd volgens mij.

Ergens in een van de 600 preferences-pagina's? 
Of gewoon geen fouten maken ;)

Martijn
-- 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051020/e70ae980/attachment.pgp